دیگر از دست مزاحمان خود در مکان های عمومی خلاص شوید!

دیگر از دست مزاحمان خود در مکان های عمومی خلاص شوید!

متاسفانه اکثر افراد وقتی در محیطی عمومی مثل مترو یا اتوبوس حضور دارند از این موضوع که اطرافیان یا سایر افراد به گوشی آن ها نگاه می کنند ناراحتند و حتی گاهی اوقات تا حدی عصبی می شوند که با این افراد بحث و دعوا شدیدی می کنند