مزیت نرم افزار ایندیزاین در صفحه آرایی

وقتی بحث از صفحه بندی و تایپ مطرح می شود اولین نرم افزاری که به ذهن ما می رسد نرم افزار Word هست؛ ولی اگر کار مقداری حرفه‌ای تر شود و قصد داشته باشیم صفحه بندی کتاب یا مجله‌ای را به صورت جدی و در حجم زیادتری انجام دهیم و[…]

نقطه کانونی در طراحی صفحات

هنگام نگاه کردن به یک صفحه و یا یک طرح، چشم ابتدا به یک نقطه‌ی خاص از طرح خیره می‌شود. این ناحیه را نقطه کانونی آن صفحه می‌گوییم. این نقطه باید طوری طراحی شود که خواننده را به خواندن متن اصلی و بقیه مطالب هدایت کند. البته نقطه کانونی نباید[…]

کاربرد فضای خالی در طراحی متن

دانش چگونگی استفاده از «فضای خالی» (white space) می‌تواند در طراحی بسیار مهم باشد. فضای خالی می‌تواند هر ناحیه‌ای از طرح باشد که هیچ متن، تصویر یا عنصر دیگری در آن وجود نداشته، و لزوماً نباید به رنگ سفید باشد. این عنصر، یکی از عناصر مورد علاقه طراحان است زیرا با استفاده از آن می‌توان دیگر عناصر را بهتر گروه‌بندی کرد، بر روی یک عنصر خاص تأکید اضافه نمود و خوانایی مطالب را بهبود بخشید.

صفحه‌آرایی کتاب‌های مصور

در کتاب‌های مصور، علاوه بر طرح یک ساختار کلی برای صفحه آرایی کتاب و شکل صفحه عنوان ، صفحه حقوق ، سرفصل ها و . . . نیاز است که صفحه آرا شناخت کافی از مفهوم ترکیب هنری و به طور کلی مبانی هنرهای تجسمی داشته باشد تا بتواند در صفحه ، درباره عوامل بصری ، تصمیمات مقتضی مناسب و مطلوبی اتخاذ کند.